Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad borde jag göra om spolglans lampan tänds?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-16

 

 

Vad borde jag göra om spolglans lampan tänds?

 

 

how to fix Lösning

 

        ■  Orsak: Om spolglans lampan tänds indikerar det att spolglansnivån är låg.

 

        ■ När spolglans lampan tänds så fyller du på med spolglans.´

 

 

        Mängden spolglans som används under cykeln är väldigt liten, 1,5 millimeter spolglans späds ut med 1 liter vatten.

             Detta är helt ofarligt. Till exempel så används mer ytaktivt medel i tandkräm

 

         ■ Hur fyller man på med spolglans

 

           → Spolarglans ökar diskmaskinens torkförmåga genom att spolarglansen sänker ytspänning i vattnet.

 

           → Använd inte naturligt tvättmedel.

 

             

              how to fill rinse-aid

 

                1. Öppna luckan genom att snurra korken moturs.
                2. Fyll på med spolglans, tills maxnivån är uppnådd.               
                3. Efter du fyllt på med spolglans stäng luckan genom att snurra i korken medurs.
 

          ※ Spolglans lampan kommer att lysa om korken sitter löst, se till att den sitter ordentligt.

               

               rinse-aid level lever

        

               ● Spolglans dispensen kan justeras så att den dispenserar spolglans i fyra olika mängder.

 

                    Nivå 3 räcker till cirka 40 cykler

                    På nivå 4 är torkningsresultatet lågt

                    På nivå 1 är torkningsresultatet högt

                    

                    Nivå 1 använder mer spolglans än vad nivå 4 gör.

          

               ■ Användning av extra sköljning (endast vissa modeller)        

                          

                  Efter du valt önskat tvättprogram, ska du trycka på sköljknappen två gånger för att välja extra sköljning. En ikon kommer då att tändas.

             

 Knappar och display varierar beroende på modell.

 

       

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500