Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad är UV-sterilisering?

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-16

 

 

Vad är UV-sterilisering?

  

 

how to use Användning

 

        ■ UV-steriliseringen är en funktion som består av en ultraviolett lampa (UV lampa) och en nedkylningsfläkt som startar efter cykeln är klar, för att

           disken ska hållas ren även om disken inte plockas ut.

           Det är säkert att plocka ut disken ur diskmaskinen när UV-steriliseringen är igång.

 

        ■ UV lampan kommer att tändas efter programmet är klart.

            Innan den startar behöver lampan lite tid för att värmas upp.

            Lampan kommer att vara fullt tänd inom två till fem minuter.

 

        ■ Du kan välja att ha UV-steriliseringen igång upp till fyra timmar.

 

        ■ För att starta UV-steriliserings funktionen, tryck på UV och startknappen.

           Detta kommer att starta UV-steriliseringen och är inte en hel tvättcykel (sköljning, tvätt och torkning o.s.v.)

           Innan den startar behöver lampan lite tid för att värmas upp. Lampan kommer att vara helt tänd inom två till fem minuter.

 

            Under UV-steriliserings funktionen kommer lampan att vara tänd i 25 minuter och av i 95, detta kommer att upprepas två

            gånger (totalt fyra timmar)

         

         ※ Kontrollera manualen för mer detalierad information.

              

 

                UV sterilizationUV sterilization

                            

 

 

 

      

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500