Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Hur tvättar jag bort vita fläckar inuti diskmaskinen?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-22

 

 

Hur tvättar jag bort vita fläckar inuti diskmaskinen?

 

 

cause Orsak

 

      ■ Vita fläckar inuti diskmaskinen eller på disken uppstår på grund av en kemiskreaktion mellan vattnet och kalcium eller magnesium i

         maskindiskmedlet.

 

 

         white stain

 

 

how to fix Lösning

 

      1. För en diskmaskin som rymmer sex kuvert utan vattenavhärdare, ska en varm cykel köras eller så väljer man extra sköljning för att
          reducera mängden vita fläckar.
 
     control panel

 

     2. För diskmaskiner som rymmer 12 kuvert med vattenavhärdare ska du kontrollera vattnets hårdhet med hjälp av patronen i diskmaskinen.

         Mer detaljerad information finns i manualen. 

 

     3. Korrigera vattenavhärdaren så att den motsvarar vattnets hårdhet.

           Mer detaljerad information finns i manualen.

 

    

 

  

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500