Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad ska jag kontrollera innan jag använder diskmaskinen för första gången?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-24

 

Vad ska jag kontrollera innan jag använder diskmaskinen för första gången?

 

 

 

check point Kontroll

 

       ■  Se till att:

           

            ▷ Kontakten sitter korrekt i eluttaget.

            ▷ Kolla att ingen propp har gått.

            ▷ Några diskmaskiner har inbyggda proppar, kolla att ingen av dessa har gått.

 

             

       ■ Kontrollera

 

           ① Kontakten ska sitta korrekt i ett eluttag.

          

          ② Installera produkten enligt anvisningarna, kör en cykel och se till att diskmaskinen inte:

               Läcker vatten när den tar in vatten

               Läcker vatten när den dränerar vatten

               För oljud

               Vibrerar

                             

          ③ Se till att diskmaskinen står i våg och att inloppsslangen ocg dräneringsslangen inte är vikt eller böjd.

             - Se till att dörren inte slår i något när den öppnas.

 

 

                     circuit breaker

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500