Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Luftströmmen från min klimatanläggning är inte tillräckligt kall eller stark, vad kan göras åt det?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-07-24

Luftströmmen från min klimatanläggning är inte tillräckligt kall eller stark, vad kan göras åt det?

 

 Symptom   

            Luftströmmen från min klimatanläggning är inte tillräckligt kall eller stark.

cause Orsak

             Cirkulationen av kylande medel kan bli störas när klimatanläggningens utedel blir uppvärmd av solljuset.


 Lösning

         - Skydda klimatanläggningens utedel  från solljus. 

          -  Dra ut kontakten till klimatanläggningens utedel och spraya lite kallt vatten på utsidan.

          - Om utrymmet du installerat din klimatanläggning i är större än vad klimatanläggningen klarar av att kyla, kan kylförmågan upplevas otillräcklig.

           ※ Skillnaden mellan luften som tas upp av klimatanläggningen och luften som lämnar klimatanläggningen är vanligen mer än 8 grader.

 

       ▶ Hur mäts temperaturen

           1) Insugningstemperatur: Temperaturen mäts 5 meter från filtret.

           2) Utloppstemperatur: Temperaturen mäts 5 meter från luftutloppet.

               Ex) Insugningstemperatur : 30

                     Utloppstemperaturen : 20

                     Skillnad = 10 grader vilket är normalt.

   

          Kontroll
                ① Så länge vattendropparna från dränerings slangen känns lagom kalla fungerar klimatanläggningen troligtvis som den ska.

                    (Om utrymmet du installerat din klimatanläggning  i är större än vad klimatanläggningen klarar av att kyla kan               kylförmågan upplevas otillräcklig.)

                     ※  Skillnaden mellan luften som tas upp av klimatanläggningen och luften som lämnar klimatanläggningen  är vanligen mer än 8 grader.

           

                Hitta ett tjockt och ett tunt rör på utedelen. Är det tjocka röret kallt, är det kondens på röret eller droppar det vatten,

                    fungerar klimatanläggningen normalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500