Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Varför är uppvärmningen svag

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-07-14

 

Varför är uppvärmningen svag?

 

 

Symptom   

            Svag uppvärmning

 

Orsak
            - Luftvägarna runt omkring utedelen kan ha blockeras.

              

             -Utedelen har blivit installerad i en sluten omgivning

           

            - Uppvärmningen kan upplevas svag om rumstemperaturen är högre än högre än den valda temperaturen på innedelen är.

 

Lösning
            - Ta bort eventuella föremål runt omkring utedelen för att luftflödet ska vara normalt.

 

            - Välj uppvärmning och ställ in temperaturen på 30 C eller högre än rumstemperaturen.

 

            - Välj full styrka på fläkten.

   

            

            Korrekt installation

 

      

                                                                                        Bristfällig installation

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500