Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

En svag elektronisk puls kommer ifrån klimatanläggningen.

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-07-14

 

Jag känner en svag elektronisk puls som kommer ifrån klimatanläggningen

 

Symptom Symptom

   

             En svag elektronisk puls kommer ifrån klimatanläggningen.

 ..

Cause Orsak

 

             En svag elektronisk puls kan kännas om klimatanläggningen kopplats in i ett eluttag som inte är jordat.

 

How to fix Lösning

 

             1. Att använda ett jordat eluttag är alltid rekommenderat.

             2. Om huset inte har jordade eluttag ska en auktoriserad elektriker anlitas för att jorda eluttagen.

             3. Testa ett annat eluttag.

 

 

             Do not plug in the air conditioner into a multi-outlet strip

                 

                4. Koppla inte kontakten till ett grenuttag. Koppla kontakten in i väggen.

 

            Possible risks due to electrical leakage

                 

                Kontakta din installatör om du har mer frågor

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500