Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Luften som blåser ut ur klimatanläggningen luktar mögel

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-07-16

 

Luften som blåser ut ur klimatanläggningen luktar mögel

 

 

Symptom Symptom

 

             Luften som blåser ut ur klimatanläggningen luktar mögel

 

Cause Orsak

 

             1. Precis som våt tvätt som lämnats under en tid börjar lukta illa, kan dålig lukt från klimatanläggningen komma av fukt på flänsarna

                som inte torkats. Flänsarna torkas av luften som passerar dem och om klimatanläggningen inte blivit använd under en period kan

                dålig lukt uppstå.

 

             2. Dålig lukt kan uppstå på grund av vatten ligger i dräneringsslangen.

 

How to fix Lösning

 
 
              1. Ventilera rummet innedelen är installerad i.
             2. Välj kylning, välj 18 C och välj maximal fläkthastighet och låt den köra i 20 minuter.

             3. Ventilera rummet tills den dåliga lukten försvinner.

 

                    Ventilate with open windows

                                           

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500