Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Mina ögon är irriterade när klimatanläggningen är igång

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-07-16

 

Mina ögon är irriterade när klimatanläggningen är igång

 

Symptom Symptom

            

             Irriterade ögon när klimatanläggningen körs.

 

Cause Orsak

 

             Denna symptom uppstår om klimatanläggningen körs i en skönhetssalong, ett apotek eller ett sjukhus.

             Luftburna kemiska partiklar som används på dessa platser kan cirkulera i rummet genom klimatanläggningen, vilket

             orsakar klåda eller irriterade ögon.

 

How to fix Lösning

 

            Ventilera rummet och rengör filtrena.

 

              Ventilate regularly

                                               Ventilera regelbundet

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500