Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Ingen varmluft under uppvärmning

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-07-28

Ingen varmluft under uppvärmning

 

 

 

cause Orsak

 

       ■ Om en inställd temperatur är lägre eller lika med rumstemperaturen kommer

           innerdelen sluta köras då den önskade temperaturen är nådd. 

         

 

how to fix Åtgärd

 

       ▶ När ingen varmluft kommer ut

     1) Kontrollera temperaturinnställningarna på fjärrkontrollen.

     2) Kontrollera rumtemperatur genom att trycka på rumstemperaturknappen. 

     3) Om rumstemperaturen är högre eller lika med den inställda temperaturen, 

              ställ in en högre värme änr umstemperaturen.


         4) När rumstemperaturen når den valda temperaturen,

              kommer uppvärming upphöra. Justera temperaturen igen för att nå önskade

              temperaturen.  
             

      ▶ Varmluft kommer inte ut när inställd temperatur är högre än rumstemperatur

     

          - Uppvärming blir påbörjad när det rummet enheten befinner sig i är lägre än den inställde temperaturen.

      

          - Rumstemperaturen avkänns från en sensor inuti enheten. Temperaturskillnader 
        kan uppstå beroende på enhetens placering. Därför kan rumstemperaturen 
        på fjärrkontrollen och avkänd temperatur skilja något.


             1) Ställ in temperaturen på 30℃ på fjärrkontrollen.

             2) Kontrollera därefter under fyra minuter ifall varmluft kommer ut. 
                  Om ja, ställ in önskad temperatur.

 

 

                 remote controllers

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500