Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vatten droppar från fronten/sidan på klimatanläggningens innedel.

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-07-31

 

 

Vatten droppar från fronten/sidan på klimatanläggningens innedel

 

Symptom Symptom

   

            Vatten droppar från fronten/sidan på klimatanläggningens innedel.

 

Cause  Orsak

 

           1. Slangen som ska dränera vattnet är inte korrekt installerad. 
                  Kontrollera att slangen är korrekt installerad genom att läsa "Installation av dräneringsslangen"

             2. Produkten är inte installerad i våg.

             3. Pumpen som ska dränera vattnet är trasig.  

 

 

How to fix Installation av dräneringsslangen

          How to install a drain hose

             1.  Se till att dräneringsslangen inte lutar uppåt, hela slangen ska luta neråt eller horisontellt (max två meter).

             2.  Se till att änden på dräneringsslangen inte är under vatten.

             3.  Böj inte dräneringsslangen.

 

                 How to install a drain hose

             4.  Se till att en regnuppsamlare är installerad - så att inte regn rinner in.

             5.  Dräneringsslangen ska inte vara horisontell i mer än två meter.

             6.  Dräneringsslangen ska sitta mer än 50 millimeter inuti ett rör. 

             How to install a drain hose

             7. Placera inte änden i en behållare.

             8. Änden bör inte placeras i ett överfyllt avlopp.

             9. Det ska vara ett mellanrum mellan änden av dräneringsslangen och marken. 

              How to install a drain hose

           10.  Se till att änden av dräneringsslangen inte litter uppåt.

           11.  Dräneringsslangen ska inte ligga horisontellt på marken.

           12.  Dräneringsslangen ska gå nedåt.

                  ※ Vatten kan droppa/rinna om stegen ovan inte följs

 
                  ※ Placera dräneringsslangens ända så att vattnet inte orskar skada på egendom.

                  ※ Koppla inte dräneringsslangen till avloppet eller ett handfat. Odör kan då uppstå. 

 

 

  

How to fix Kontrollera att klimatanläggningen står i våg

 

          

              An indoor unit is level

                             

 

 

 Kontrollera med vattenpass.

Om den inte är rak - ta kontakt med din installatör eller ta kontakt med kundsupport 0770 54 54 54

  

 

How to fix Vad kan göras om pumpen som ska dränera vattnet är trasig?

 

             1. Om en dräneringspump installerats ska installatören kontaktas för teknisksupport

 

             2. Dräneringspumpar är inte tillverkade eller sålda av LG.

 

 

                 Drain pump leaks

                                                  

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500