Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

My air conditioner does not blow cold air. What should I do?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-08-12

 

 

Min klimatanläggning blåser inte kallt, vad kan jag göra?

 

symptom Symptom

  

             1. Klimatanläggningen blåser inte kallt som den ska.

             2. Klimatanläggningen blåser oregelbundet kallt.

 

 1. Klimatanläggningen blåser inte kallt som den ska.

 

Checkpoint Kontrollera


             1. Plocka bort alla objekt som kan fastnat på utedelen.

 

             2. Om utedelen installerats i ett dåligt ventilerat område kommer kapaciteten att minska.

 

             3. Om objekt runt om utedelen stör luftflödet ska dessa flyttas på, de inte kan flyttas bör man byta

                plats på utedelen.

 

                För att generera kalluft måste utedelen hållas sval, när utomhus når 40 C kan

                    effekten minska.

 

 

Where to install the outdoor unit Var ska utedelen installeras?

 

              I ett väl ventilerat utrymme

 

              Where to install the outdoor unit. Do and Dont

                        JA                                         NEJ

 

 

 

              Where to install the outdoor unit. Do and Dont

 

 

 

                           Minumim

 

                                    outdoor best location to install the outdoor unit

 

 

 

2. Klimatanläggningen blåser oregelbundet kallt.

 

Cause Orsak

 

             Luftfiltret har kloggat igen. 

How to fix Rengör luftfiltret.

 

             1.  Lyft upp fronten och leta efter filtret.
             2. Ta ut filtret → tvätta det och låt det lufttorka i skugga.

 

 

※  Filtret ska rengöras varannan vecka. 

 

 

 

         

          ▶ Rengör filtret på en väggmonterad         

 

                 1. Dra fram front panelen, med två händer.

 

                 2. Tryck på haken för att fixera panelen.

 

                    How to clean the air filter in the wall-mounted air conditioner

 

                3. Ta ut filtret → tvätta det och låt det lufttorka i skugga.

 

                4. Stoppa tillbaka det.

                               How to clean the air filter in the wall-mounted air conditioner

                                                   

 

 

        ▶  Rengöring av TVF filtret. 

 

 

                 1. Dra fram front panelen, med två händer.

 

                 2. Tryck på haken för att fixera panelen.

 

                 3. Ta ut filtret → Plocka ut filtret bakom → tvätta det och låt det lufttorka i skugga.

 

                4. Stoppa tillbaka det.

 

 

                    

                        How to clean the Total Virus Filter and the triple filter in the wall-mounted air conditioner

             

 

                    How to clean the Total Virus Filter and the triple filter in the wall-mounted air conditioner

 

 

                  Rengöring av det tredelade filtret 

                 

                 1. Dra fram front panelen, med två händer.

 

                 2. Tryck på haken för att fixera panelen.

 

                 3. Ta ut filtret → Plocka ut filtret bakom → tvätta det och låt det lufttorka i skugga.

 

                4. Stoppa tillbaka det.

                         How to clean the Total Virus Filter and the triple filter in the picture frame air conditioner

                     How to clean the Total Virus Filter and the triple filter in the picture frame air conditioner

                

 

 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500