Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad kan jag göra när strömmen ofta stängs av och på?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • LG Friends, Mobiltelefoner, Mobiltillbehör, Tablets
  • Senast uppdaterad 2015-08-10

 

 

Vad kan jag göra när strömmen ofta stängs av och på?

 

 

cause Orsak

 

          ■ När strömmen ofta stängs av och på kan det bero på mjukvaru och hårdvaru-problem.

 

 

how to fix Lösning

 

          ■ Mjukvara
 
            - De flesta avstängningsproblem kan bero på mjukvaran. Androidenheter är gjorda för att stänga av enheten automatiskt när processorer inte svarar under en viss tidsperiod för att skydda systemet.
            - Widgetproblem vid användning eller installering av för många applikationer (mer än 20) kan leda till att telefonen fryser eller stängs av

            - Om problemet fortsätter efter att ha kört ett program, radera applikationen.

   

              * Hur du raderar

                 [Meny] → [Inställningar] → [Applikationer] → [Nedladdningar] → Radera installerade applikationer.

            -  Undersök om du har den senaste uppdateringen av mjukvaran. om inte uppgradera via LG's hemsida.


            -  Telefonen kan stängas av när batteriet är varmt
(högre än 60℃).
   
            Stäng alla program som körs och annat som körs i bakgrunden (automatisk synkronisering). Försök igen efter att ha kylt ned telefonen.

 

 

          ■ Hårdvara

            - Strömmen kan stängas av på grund av dålig anslutning mellan batteriet och telefonen. Fläckar eller lösa telefonportar kan vara orsaken. Rengör portarna med en torr trasa och ut och in batteriet. Slå på strömmen och försök igen.

             

              Yttre påverkan eller vatten kan också orsaka strömfel. Kontakta återförsäljaren för service.

     ※ Om symptomen kvarstår eller orsakar problem vid användning av telefonen, besök närmaste servicecenter och be om service.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500