Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Dammlådan är felplacerad

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Dammsugare
  • Senast uppdaterad 2014-09-15

Dammlådan är felplacerad

 

 

Lösning
 Installera dammlådan korrekt. (Alarmton hörs när lådan är placerad.)


Röstmeddelande “Check the dust bin” hörs

När maskinen känner av ett fel med dammlådan hörs detta meddelande.


1. Ifall dammlådan inte är placerad i produkten.

 

Öppna locket för att undersöka dammlådan. Ifall denna inte är placerad, sätt i den i maskinen.  Stäng locket till dammlådan efter att detta öppnats.

 

     Öppna dammlådslocket.
    
Placera dammlådan I maskinen. (Ett ljud kommer höras när denna är korrekt placerad.)
    
Stäng locket.

 

 

 

 

 

2. Ifall sugportsluckan är öppen på grund av hinder.

 

Avlägsna föremålen som blockerar och undersök så att sugportsluckan är stängd innan dammlådan installeras.

Ett röstmeddelande kommer att höras när sensorerna vid dammlådan och sugportsluckan är täckta av damm.
Sensorn bör då rengöras
.

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500