Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Blockering i borsten

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Dammsugare
  • Senast uppdaterad 2014-09-15

Blockering i borsten

 

 

Kontroll  

Sök efter blockeringar I borsten

 

Rengörning av borste 

Avlägsna borstskyddet genom att trycka in hakarna.

 

 

Rotera borsten så att den gula haken på vänster sida pekar uppåt.

Dra försiktigt ur borsten för att avlägsna den från huvudenheten.

Rengör borsten med hjälp av en dammsugare och montera tillbaka.

 

 

  Vid återmontering, var försiktig så att borsten inte fastnar I borstskyddet.

  Ett röstmeddelande [Please check the brush] kommer då att höras.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500