Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad kan jag göra när strömmen ofta stänger av eller på sig själv?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • LG Friends, Mobiltelefoner, Mobiltillbehör, Tablets
  • Senast uppdaterad 2015-06-12

 

 

Vad kan jag göra när strömmen ofta stänger av eller på sig själv?

 

 

cause Orsak

 

          ■ När strömmen ofta stänger av och på sig själv kan detta orsakas av mjukvaru och hårdvaru fel.

 

 

how to fix Lösning

 

          ■ Mjukvara
 
            - Många avstägningsfel kan bero på mjukvaran. Android-enheter är designade att återställa strömmen automatiskt när processorer inte svarar efter en viss tidsperiod för att skydda systemet. 

            - Fel av "Widget" under användning eller installation av alltför många program (fler än 20) kan orsaka frysning och avstängning. 

            - Om felet inträffar efter att du kört en applikation, radera appen.
   

              * Hur man raderar

                 [Meny] → [Inställningar] → [Applikation] → [Nedladdat] → Radera installerade applikationen. 

            -  Kontrollera om den senaste versionen av mjukvaran finns. Om inte, uppgradera på "LG Mobil-hemsida". 

            -  När batteriet är varmt (Högre än 60℃) kan smarttelefoner stängas av. 
               Stäng alla program som körs samt bakgrundsprogram (auto sync) och testa igen när telefonen svalnat.

 

 

          ■ Hårdvara 

            - Strömmen kan komma att stängas av på grund av urkoppling mellan batteri och telefon.
              Fläckar eller lösa telefonportar kan vara orsaken.

              Rengör portarna med en torr trasa eller ta bort batteriet och sätt tillbaka det igen. Sätt på strömmen och kontrollera.

             

              Kollision eller vatten kan också orsaka strömfel. Kontakta servicecentret för servicebegäran.

            ※ Om symtomen kvarstår eller orsakar problem när du använder telefonen kan du besöka närmaste servicecenter och begära service.

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500