Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Hur kan jag använda tangentbordet på LG G4?

 • Övriga
 • Övriga
 • Operation
 • LG Friends, Mobiltelefoner, Mobiltillbehör, Tablets
 • Senast uppdaterad 2015-07-29

 

 

Hur kan jag använda tangentbordet på LG G4?

function LG G4 TANGENTBORD

            Tangentbordet visas automatiskt på skärmen när du behöver skriva in en text. För att visa tangentbordet manuellt, tryck på ett textfält du vill skriva in text i. 

     

                 Notera: Några Inställningar, Menyer, eller Ikoner kan skilja sig åt på din enhet beroende på din mjukvaruversion och operatör.

 

          1. LG Smart Tangentbord
 

                 Det smarta tangentbordet är bekvämt, enkelt och effektivt att använda och anpassar sig efter användaren. Det har

 

                 flera olika avancerade funktioner.


                Justera ditt tangentbord

                Justera höjd och layout; välj höger eller vänsterhänt textinmatning för att få bättre räckhåll.

 

                 Smart touchanpassning för att minska stavfel

                 Tangentens gräns kan utvidga sig för att för att undvika upprepade misstag.

 

                 Välj och ändra enkelt

                 Håll in mellanslagstangenten för att ändra text ovanför tangentbordet; svep eller dubbelklicka för att välja ett ordförslag eller placera ut markören.

 

                 Ordförslagslådan

                 Ordförslag visas när du skriver text på tangentbordet.

                 Klicka uppe till vänster för att välja vänstra förslaget och uppe till höger för att välja det högra förslaget.

             2. Tangentbor d Tips & Trick
 

                 Hur du ändrar tangentbord:

                 ① Om mer än ett tangentbord är installerat. Svep ned meddelandepanelen, när du har LG tangentbordet framme, och klicka på Byt tangentbord .

                      Välj ett annat tangentbord från listan för att aktivera.
                      ELLER
                      Från hemskärmen, tryck på
Applikationer > Inställningar > Allmänt > Språk och inmatning > välj Standard och välj därefter tangentbordet du önskar använda.

                 ② Tillagda tangentbord kan installeras från Google Play Butik och kommer att visas här.

 

                 Hur du lägger till olika språk:

                 ① Från hemskärmen, tryck på Applikationer > Inställningar > Allmänt > Språk och inmatning > välj Kugghjulet till höger om tangentbordet.

                 ② Välj Inmatningsspråk och tangentbordslayout. Bocka i rutan till vänster om önskat språk, tryck därefter på Kugghjulet  för att välja tangentbordstyp.

 

                 Olika skrivmetoder:

                I LG tangentbordet finns flera olika sätt att skriva text på.

                 ① QWERTY är standardinmatningsmetoden på LG tangentbordet.

                 Handstil gör att du kan rita bokstäverna på skärmen för att skriva in bokstäver. Öppna LG tangentbordet, håll in ikonen till vänster om mellanslagstangenten och välj Pennan . För att använda funktionen behöver du ladda ned och installera ett språk, välj JA när förslaget kommer upp. Välj ett språk att ladda ned från menyn som visas. Klicka på Tillbakaknappen  för att återgå till föregående skärm. För att avsluta Handstilläget, tryck på 

                 ③ Svep-inmatning gör att du kan ange ett ord genom att svepa igenom alla bokstäver i ordet. Öppna LG tangentbordet, klicka på Inställningar .

                      Kontrollera att du bockat i Svep-inmatning  .

                 ④ Röststyrning använder Googles röstigenkänning för att omvandla tal till text. Öppna LG tangentbordet, håll in Inställningar och välj Mikrofonen .

                 Telefontangentbordet gör att du kan använda knappsatsen för att skriva bokstäver via T9 (standard).

 

                 Äntra teman, funktioner och inställningar för LG tangentbordet.

                 Hur du ändrar tangentbordets teman

                 ① Från hemskärmen, tryck på Applikationer > Inställningar > Allmänt > Språk och inmatning

                 ② Välj Kugghjulet till höger om LG tangentbordet eller (LG tangentbordets namn om inget kugghjul finns tillgängligt), välj sedan Tangentbord Tema.

                 ③ Välj antingen White eller Black, tryck TILLÄMPA för att ställa in temat.

                 ④ Välj Ladda ned  för att lägga till ytterligare teman från LG Smartworld.

 

                 QWERTY tangentbordets layout

                 Ändra röststyrning, handstil med mera.

                 ① Från hemskärmen, tryck på Applikationer > Inställningar > Allmänt > Språk och inmatning  

                 ② Välj Kugghjulet till höger om LG tangentbordet eller (LG tangentbordets namn om inget kugghjul finns tillgängligt), välj därefter Tangentbordshöjd och layout > QWERTY-layout.

                 ③ Välj och dra för att lägga till eller radera knappar eller ändra ordningen. Klicka på  för att återställa tangentbordet till standardinställningar. Tryck på knappen och välj det alternativ du vill visa.

 

                 Utökat tangentbord

                 Visar nummerknappar överst i tangentbordet.

                 ① Från hemskärmen, tryck på Applikationer > Inställningar > Allmänt > Språk och inmatning  

                 ② Välj Kugghjulet till höger om LG tangentbordet eller (LG tangentbordets namn om inget kugghjul finns tillgängligt), välj därefter Tangentbordshöjd och layout.

                 ③ Bocka i  Utökat tangentbord för att aktivera.

 

                 Tangentbordshöjd

                 Justera höjden på tangentbordet.

                 ① Från hemskärmen, tryck på Applikationer > Inställningar > Allmänt > Språk och inmatning  

                 ② Välj Kugghjulet till höger om LG tangentbordet eller (LG tangentbordets namn om inget kugghjul finns tillgängligt), välj därefter Tangentbordshöjd och layout.

                 ③ Välj Tangentbordshöjd, dra handaget uppåt eller nedåt för att justera höjden. Testa tangentbordet innan du tillämpar förändringarna. Tryck på för att återställa tangentbordslayout till standardinställningar.

                 ④ Klicka på Klar på tangentbordet för att tillämpa inställningarna.

 

                 Tangentbordstyp i liggande läge

                  Välj bredd på tangentbordet för liggande läge.

                 ① Från hemskärmen, tryck på Applikationer > Inställningar > Allmänt > Språk och inmatning  

                 ② Välj Kugghjulet till höger om LG tangentbordet eller (LG tangentbordets namn om inget kugghjul finns tillgängligt), välj därefter Tangentbordshöjd och layout.

                 ③ Tryck på Tangentbordstyp i liggande läge, välj önskat tangentbord , klicka på TILLÄMPA.

 

                 Delad Tangentbord

                 Dela på tangentbordet i liggande läge.

                 ① Från hemskärmen, tryck på Applikationer > Inställningar > Allmänt > Språk och inmatning  

                 ② Välj Kugghjulet till höger om LG tangentbordet eller (LG tangentbordets namn om inget kugghjul finns tillgängligt), välj därefter Tangentbordshöjd och layout.

                 ③ Bocka i Delad Tangentbord. Öppna tangentbordet i liggande läge, placera två fingrar mitt i tangentbordet och dra utåt. Varje halva dras ut till var sin sida. Placera två fingrar ute i kanten på tangentbordet och dra inåt för att återgå till standard.

 

                 Enhandsfattning

                 Justera tangentbordetsposition för enklare enhandsfattning.

                 ① Från hemskärmen, tryck på Applikationer > Inställningar > Allmänt > Språk och inmatning  

                 ② Välj Kugghjulet till höger om LG tangentbordet eller (LG tangentbordets namn om inget kugghjul finns tillgängligt), välj därefter Tangentbordshöjd och layout.

                 ③ Bocka i Enhandsfattning. Svep snabbt med fingret över tangentbordet till vänster eller höger för att justera.

 

          4. Tangentbordsinställningar
 

                 Autokorrigering

                 Justera på vilken nivå tangentbordet ska korrigera orden du skriver. Tryck på Autokorrigering och välj mellan alternativen som visas.

 

                 Ordförslag

                 Svep knappen  till höger. Tryck på Ordförslag för ytterligare inställningar och valmöjligheter.

 

                 Mer

                 Tryck på Mer för ytterligare inställningar och valmöjligheter.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500