Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Kan jag dela och ansluta LG G4 med andra enheter?

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • LG Friends, Mobiltelefoner, Mobiltillbehör, Tablets
  • Senast uppdaterad 2015-08-01

 

 

Kan jag dela och ansluta LG G4 med andra enheter?

 

function LG G4 DELA & ANSLUT

 

Dela & anslut både trådbundet och trådlöst för att överföra data och media till andra enheter. Anslut din TV via HDMI, din enhet via USB eller strömma ditt innehåll trådlöst.

Obs: Några inställningar, menyer eller ikoner kan skilja sig åt på din enhet beroende på din programvaruversion och operatör.


 

          1. NFC
 

NFC (Närfältskommunikation) är en trådlös teknologi som möjliggör dataöverföring mellan två föremål när de är nära varandra. När du aktiverar NFC på din enhet kan den byta data med andra NFC-aktiverade enheter eller läsa information från smarta etiketter inbäddade i affischer, klistermärken och andra produkter.

 

                 ① Från startskärmen, tryck på Applikationer icon > Inställningar icon > Nätverk > Dela & Anslut icon

                 ② Svep NFC knappen till höger icon för att aktivera.

                 Välj standardapplikation för betalning:

                 ① Aktivera NFC.

                 ② Tryck på Tap & pay.

                 ③ Välj mellan de tillgängliga alternativen.

OBS: Du behöver en HCE applikation, som 'Google Wallet', installerad och aktiverad för att kunna se alternativen i menyn.

 

          2. Android Beam
 

När Android Beam är aktiverat kan du överföra innehåll från applikationer till en annan NFC-kompatibel enhet genom att hålla enheterna nära varandra. Till exempel så kan du överföra Hemsidor, Youtubevideoklipp, kontakter, med mera. Håll bara enheterna mot varandra (oftast rygg mot rygg) tryck sedan på skärmen. Applikationen bestämmer vad som överförs.

 

                 ① Från startskärmen, tryck på Applikationer icon > Inställningar icon > Nätverk > Dela & Anslut icon 

                 ② Svep Android Beam knappen till höger icon för att aktivera.

 

                 Använd Android Beam:

                 ① Aktivera Android Beam på båda enheterna.

                 ② Välj objektet du vill dela.

                 ③ Håll enheterna mot varandra (oftast rygg mot rygg). Du kan känna av en vibration eller höra ett ljud när de är i rätt position.

                 ④ Tryck på skärmen när du ser skärmen bli mindre på den enhet som sänder, din fil kommer då att börja överföras.

 

                      OBS: Applikationen bestämmer vad som skickas eller tas emot. Ser du inte skärmen bli mindre kan orsaken vara att applikationen eller filen inte stödjer överföring via Android Beam.

 

                  3. SmartShare Beam

 

                 Använd SmartShare Beam

               ① Från startskärmen, tryck på Applikationer icon > Inställningar icon > Nätverk > Dela & Anslut icon > SmartShare Beam.icon

               ② Aktivera icon SmartShare Beam. Kontrollera att SmartShare Beam är aktiverat på mottagande enhet.

               ③ Välj filen du vill dela och tryck på Dela ikonen icon eller tryck och håll in Dela. Bläddra ner och välj SmartShare Beam. icon

               ④ Tryck på enhetens namn för att ta emot filen.

               ⑤ En filöverföringsnotifikation kommer att skickas till mottagaren. Acceptera eller neka filen. Kontrollera att enheterna fortsätter att vara lika nära varandra tills filen överförts färdigt.

                      OBS: Wi-Fi måste vara aktiverat för att aktivera SmartShare Beam.

 

                 SmartShare Beam Inställningar

               ① Från startskärmen, tryck på Applikationer icon > Inställningar icon > Nätverk > Dela & Anslut icon > SmartShare Beam.icon

               ② Tryck på G4 eller nuvarande namn för att byta telefonnamn.

               ③ Lagring är gråtonat om det inte finns ett SD-kort i din enhet.

                  ④ Tryck på Filöverföringshistorik för att visa en lista över alla filer som skickats och tagits emot via SmartShare Beam.

                      OBS: Alla filer visas om inte listan är rensad eller filer har flyttats på enheten.

 

          4. Medieserver
    

Dela medieinnehåll med närliggande enheter via Medieserver. Båda enheterna måste vara DLNA-kompatibla för att stödja denna funktion.

 

                 Aktivera Medieserver

                 ① Från startskärmen, tryck på Applikationer icon > Inställningar icon > Nätverk > Dela & Anslut icon > Medieserver.

                 ② Bocka i icon Innehållsdelning för att dela innehåll med närliggande enheter.

                 ③ Tryck på G4 eller nuvarande namn för att byta telefonnamn. Tryck på bildikonen för att ändra enhetens bild.

                 ④ Tryck på Innehåll att dela och bocka i icon vilken innehållstyp du vill dela och klicka på OK. Välj mellan Foto

                      Videoklipp, och Musik.

                 ⑤ Bocka i icon Ta emot innehåll för att tillåta andra enheter att ladda upp mediafiler till din enhet.

                 ⑥ Medieservern är nu aktiverad och redo att dela innehåll.

                 ⑦ Klicka på Tillåtna enheter för att visa närliggande enheter som är tillgängliga för telefonen.

                 ⑧ Klicka på Ej tillåtna enheter för att visa närliggande enheter som inte är tillgängliga för telefonen.

 

                 Kontrollera den uppspelande enheten

                 Låt din uppspelande enhet (t.ex TV) spela multimedia innehåll från ditt molns innehållsbibliotek (t.ex., PC).

                 OBS: Se till att DLNA funktionen på din enhet är korrekt konfigurerad (t.ex., för TV och PC)

                 ① Från startskärmen, tryck på Applikationer icon > Inställningar icon > Nätverk > Dela & Anslut icon > Medieserver.

                 ② Tryck på Menyknappen icon > Använd DLNA funktionen.

                 ③ Tryck på Spelare icon och välj en spelare.

                 ④ Tryck på Bibliotek icon och välj enhet från listan.

                 ⑤ Du kan bläddra i biblioteksinnehållet.

                 ⑥ Tryck och håll in på en ikon och tryck på Spela eller tryck på Menyknappen icon > Spela.

 

                 Visa innehåll från närliggande enheter

                 Du kan visa innehåll från närliggande enheter som en dator eller en mobil enhet, på din enhet genom att följa instruktionerna nedan.

                 ① För att ansluta närliggande enheter till din enhet, tryck på Närliggande enheter i Galleri eller Musik applikationen som nedan.

                      - Kontrollera att din enhet och närliggande enheter är anslutna till samma Wi-Fi nätverk.

                      - Se till att DLNA funktionen på den närliggande enheten är på.

                 ② Tryck på enheten du vill ansluta till. Om enheten inte är på listan, tryck på Sök efter närliggande enheter.

                 ③ Efter anslutning kan du njuta av innehåll från den närliggande enheten på din enhet.

 

          5. Miracast
 

Du kan spegla enhetens skärm och ljud med LG Miracast dongeln eller TV:n trådlöst.

                 ① Från startskärmen, tryck på Applikationer icon > Inställningar icon > Nätverk > Dela & Anslut icon > Miracast.

                 ② Tryck på knappen icon för att aktivera Miracast.

                 ③ Aktivera Miracastfunktionen på din TV eller anslut till LG Miracast dongeln.

                      OBS: För att lägga till Miracast till snabbinställningar, dra applikationerna till vänster och tryck på Redigera icon > Bocka i icon Miracast. Dra ner notispanelen och klicka på Miracast för att aktivera.

 

Vid spegling kan inte Wi-fi-surfpunkten användas samtidigt.

 

          6. USB Filöverföring 
 

Du kan använda en USB-kabel för att överföra musik, bilder och andra filer från din enhet till en dator och vice versa. Den här anslutningen använder MTP-protokollet som stöds av de senaste versionena av Windows, men inte av Mac. För att överföra en fil till en Mac kan du använda Android filöverförings applikationen gratis.

 

                  Windowsöverföring

                 ① Anslut din enhet till USB-porten på din dator. Första gången du ansluter kan du se drivrutinerna installeras. När de är installerade, dra ner notispanelen och tryck på notifikationen ICON. Välj Mediaenhet (MTP) från listan.

                 ② Enheten ansluter till din dator som en ny enhet, en AutoPlay popup borde visas på skärmen. Om inte, navigera från My Computer / Computer och hitta din enhets namn. Kopiera filer fram och tillbaka som vanligt.

 

                 MAC OS överföring

                 ① Installera 'Android File Transfer' från www.android.com/filetransfer, och följ instruktionerna där. (Om du använder Androids filöverförings applikation för första gången, dubbelklicka för att öppna den. Efter de första anslutningarna öppnas den automatiskt vid anslutning)

                 ② Anslut din enhet till din dator med en USB-kabel. Android filöverföring startar, om det inte redan kör, och öppnar ett fönster som visar innehållet på din enhet tillsammans med detaljer om lagringsutrymmet längst ner i fönstret.

                 ③ Arbeta med detta fönster så mycket som du gör i 'Finder window': öppna och stäng mappar, skapa nya mappar, dra filer från fönstret och andra 'Finder windows'.

                 ④ Koppla ifrån USB-kabeln när du avslutar.

 

                 Ändra USB-anslutning

 

                 ① För att aktivera USB PC-anslutning, anslut din enhet till USB-porten på din dator. Dra ned notispanelen och tryck på notifikationen ICON

                 ② Välj mellan följande anslutningstyper:

                       - Ladda telefonen - Ladda enhet via USB

                       - Media enhet (MTP) - Tryck för att överföra filer i Windows; för Macs använd 'Android file transfer' (www.android.com/filetransfer)

                       - Skicka bild (PTP) - Skicka bilder från telefon. (Använd när MTP inte stöds.)

 

           7. Utskrift
 

                 ① Från startskärmen, tryck på Applikationer icon > Inställningar icon > Nätverk > Dela & Anslut icon > Utskrift.

                 ② Tryck på Menyknappen icon och välj Lägg till tjänst. Navigera till Play Butiken och välj från ett antal tredjepartsutskriftstjänster att installera. De kommer att visas i Utskrifstjänsterlistan när de är installerade.

                 ③ Tryck på en tjänst från listan för att öppna och klicka på Menyknappen icon för ytterligare inställningar eller valmöjligheter.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500