Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Testa det här först! Egen felsökning för TV-apparater

 • Övriga
 • Övriga
 • Felsökning
 • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
 • Senast uppdaterad 2014-07-02

 

Felsök själv

 

Om du upplever något av följande med din produkt, var god undersök den för att försäkra normal funktion.

 

1. Kan inte starta TV:n

  - Kontrollera att strömkabeln sitter rätt mellan TV:n och vägguttaget.

  - Kontrollera att du använder rätt strömsladd.

 

2. Fjärrkontrollen fungerar inte

    - Registrera din Magic Remote genom att trycka på hjul/mittknappen.

  - Ta bort eventuella hinder mellan kontroll och TV.

  - Kontrollera att batterierna sitter rätt.

  - Batterierna är eventuellt slut, byt ut dem mot nya.

 

3. Strömmen stängs av automatiskt

- Kontrollera avstängnings- och standbytider under "tid" i inställningsmenyn.

- Kontrollera att ett program eller signal från extern källa visas. Utan någon signal kommer TV:n automatiskt att stängas av efter 15 minuter utan aktivitet. 

 

4. Säkerhetssjälvbedömning för TV-apparater som används under en längre tid

 • Inget visas i bild när TV:n är på.
 • Rök eller bränd lukt uppfattas.
 • Vatten eller skräp har kommit in i TV:n.
 • Bilden är kapad.
 • Konstiga ljud hörs från TV:ns insida.
 • Bild eller ljud förekommer fortfarande när TV:n är avstängd.
 • Övriga problem eller fel.

 

  Upplever du något av det ovan nämnda bör du inte bruka produkten.  

För din säkerhets skull, koppla ut strömsladden till produkten.

Ring din återförsäljare eller kontakta LG:s kundtjänst.

          Försök inte att själv reparera din produkt.

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500