Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Installationsanvisning för anslutning av antenn eller kabel-TV

  • Övriga
  • Övriga
  • Installation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-07-02

 

Anslut till antenn eller kabel-TV

 

När du ska se en sändning via kabel eller antenn

 

 

Anslut antenn eller kabel till "antenna/cable in"-uttaget från din antenn eller antenn-/kabelterminal.

  

   Böj inte kopparstiftet när du ansluter en koaxialkabel (75 Ω).

 Anslut eventuella externa enheter innan du ansluter strömkabeln till TV:n.

 För att ansluta två eller flera TV-apparater till en kabel/antenn bör du köpa en tredje parts produkt som omvandlar och fördelar signalen.

 Kontakta en specialist eller din återförsäljare om svårigheter skulle uppstå under anslutning.

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500