Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Bildinställningar (Smart)

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Bildinställningar (Smart)

Smart  è Inställningar è Bild è Bildläge è Bakgrundsbelysning/Kontrast/Ljusstyrka/Skräpa/Färg/Färgtemp.

Välj bildläge.

Bakgrundsbelysning

  - Justerar bakgrundsbelysningen

Kontrast 

  - Justerar kontrast.

Ljusstyrka

  - Justerar ljusstyrka.

Skärpa

  - Justerar skärpan.

Färg

  - Justerar färg.

Färgton

  - Justerar färgbalansen.

Färgtemp

  - Justerar färgtemperatur.

Alternativ kan skilja sig åt beroende på modell.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500