Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Är det normalt att det är ett öppet mellanrum mellan TV-skärmen och kabinettet?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kommersiell TV, TV
  • Senast uppdaterad 2015-07-24

Är det normalt att det är ett öppet mellanrum mellan TV-skärmen och kabinettet?

 

 

Symptom Symptom

 

           1. Det är ett öppet mellanrum mellan TV-skärmen och kabinettet.

 

Checkpoint Kontrollpunkt

           1. Det är ett öppet mellanrum mellan TV-skärmen och kabinettet på LED och LCD TV, men detta är inget fel.

 

                  När IPS panel med bättre synsvinkel används, så är det ett mellanrum för at undvika bildreflektioner vid åverkan.

                  Det tomma mellanrummet hjälper till att absorbera åverkan på panelen.

 

How to fix Hur man fixar

             1. Det är normalt att ha ett tomt mellanrum som uppfyller kraven mellan LED och LCD TV panel och kabinett. 

 

explanation about IPS panel IPS Panel

 

             1. S-IPS panel skapar en bredare synsvikel som erbjuder en högre kvalitet från varje vinkel.

 

             2. S-IPS panel och VA panel är mest använt för LCD TV.

                 S-IPS panel använt av LG är en avancerad version av tidigare IPS panel. LG förser S-IPS panel i hela världen med sin världsklass teknologi.

 

             3. Jämnfört med VA, så är S-IPS känd för en ghostfri bild, bildnoggrannhet för ljusa färger och energieffektiva på grund av 

                 sina breda synsvinklar och snabbare responstid.

 

             4. S-IPS Panel levererar noggranta färger och utmärkta detaljer på Digitala Sändingar med sin stabila flytande kristallstruktur 

                  som erbjuder en bredare synsvinkel. 

 

             5. S-IPS panel lämnar inte spår eller förvrängningar på skärmen när man rör den.

                 Till skillnad från andra panel, så kan S-IPS förse en noggrant bild för digitala sändningar på grund av snabb panelåterhämtning.

 

                       gap between TV panel and cabinet

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500