Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Problem med ljudet [LG webOS TV]

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2015-08-07

 

[LG webOS TV] Problem med ljudet

 

Om du upplever problem med tevens ljud kan du kontrollera följande:

Det är inte säkert att det är problem med teven.

 

Det första som ska göras är ett ljud test 

Home  settings  advanced setting LjudLjudtest

Är ljudtestet bra är det inget problem med tevens högtalare

 

image

 

image

 

image

 

 

symptom Skärmen är bra men det spelas inget ljud.

 

              Testa ett anant program.

 

              Kontrollera om du har ställt in rätt "ljud ut".

             home  settings  advanced setting ► Ljud ► Ljud ut

            

              Vill du spela ljud från de inbyggda högtalarna i teven ska "tevens inbyggda högtalare" väljas

 

              image

 
 
 
symptom Stereoljudet är inte bra från de analogakanalerna/
            Det kommer inte ljud ifrån en högtalare
 
             (Denna funktion finns endast i vissa länder)

            home  settings  advanced setting ► Kanaler Multiljud

             Välj Mono i multiljud om signalerna är svaga.

            home  settings  advanced setting ► ljud Ljud effekter balans

symptom Tevens ljud är inte synkroniserat med bilden/

           Tevens ljud bryts            

 

              Om detta enbart händer på vissa kanaler kan störningarna i ljudet komma från kanalleverantörens

              signal.  Om du har en TV-leveranör, kan du kontakta dem för att söka efter orsaken till problemet.

symptom Ljudnivån fluktuerar mellan olika kanaler

           

               Slå på autovolym:

 

             home  settings  advanced setting ► Ljud Volymläge ► autovolym

 

           Orsaken till fluktuation mellan olika kanaler kan vara många. Om du problemet inte försvinner

          ska TV-leverantören kontaktas.

 
 
 
symptom Ljudet fungerar inte och ibland hörs musik i bakgrunden
 

            home  settings  advanced setting  Kanaler ► Språk för ljud

            Välj önskat språk.

 

 

 

symptom Ljudet spelas inte och källan är ett USB-minne eller en enhet kopplad
            med HDMI-kabel 
              
            HDMI-kabeln måste vara rätt version
              UBB-minnet måste vara av version 2.0 eller högre.
                Använd normala musik filer (mp3, wav, ogg, wma)

             ● Om kundsupport måste kontaktas behöver service agenten följande information:

                

                Modell:

                (Ex. 32lf592)

 

                Programversion:

                (Ex. 03 02 55)

 

                 home  settings  advanced setting  Allmänt Om denna TV

                image

 

                image

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500