För att verkligen kunna uppleva LG.com fullt ut behöver du använda en annan webläsare alternativt uppdatera till en nyare version av Internet Explorer (IE9 eller högre).

LG.com använder sig av en responsiv design för att försäkra dig om den bästa användarupplevelsen oavsett skärmstorlek. För att få den bästa upplevelsen av LG.COM vänligen följ instruktionerna nedan.

Om du använder Internet Explorer 8 eller äldre så kommer du att behöva använda en annan webläsare som till exempel Firefox eller Chrome eller uppdatera till en nyare version av Internet Explorer (IE9 eller högre).

Om du använder dig av Internet Explorer 9 eller nyare, stäng av din webläsares "Compatibility View settings" genom följande steg nedan:

  • Högerklicka högst upp på din webläsare och se till att "Menu Bar" alternativet är valt
  • Välj "Tools" från menyn och välj sedan "Compatibility View settings"
  • Klicka ur alla tre rutor i popupmenyn och "Close"
  • Din webläsare kommer automatiskt att uppdateras och du är klar
Hoppa till innehåll

LG Image Retention Mini Page

LG OLED TV pålitlighet

Den förstklassiga bildkvaliteten hos LG OLED TV har uppmärksammats av
världsledande teknikmedier som CNET, What Hi-Fi and TechRadar.

LG OLED TV hanterar även risken för den image retention
som kan
uppstå när tittarna använder tekniken
utöver normala visningsförhållanden.

* ”Utöver normala visningsförhållanden” innebär att en statisk bild visas under en längre tid.
next

LG OLED TV-teknologi förhindrar
och
återställer
"image retention"

Förhindra "image retention"

För att förhindra och minska förekomsten av
image retention
använder LG OLED TV flera
olika tekniker som listas nedan.

Screen Shift

Den här teknologin förminskar risken för
image retention när skärmen
visar samma bild under lång tid.
Screen Shift flyttar pixlarna i det statiska området.

Logo Luminance Adjustment

Den här tekniken känner av loggor på skärmen och förminskar
ljusstyrkan i området.

TPC (Temporal Peak Luminance Control)

LG OLED TV-apparater har teknologi som upptäcker vilka statiska bilder som utgör en risk för
image retention
och justerar pixlarnas ljusstyrka efter det.

Återställning av "image retention"

LG OLED TV har också stöd för teknologi som återställer
den image retention
som kan uppstå när
skärmen används utöver normala
visningsförhållanden.

* ”Utöver normala visningsförhållanden” innebär att en statisk bild visas under en längre tid.

Pixel Refresher

Pixel Refresher är en inbyggd funktion i LG OLED TV apparater
som automatiskt
upptäcker pixelförsämring genom regelbunden skanning och kompenserar för det vid behov.
Den känner även av TFT (Thin Film Transistor) spänningsförändringar när TV:n
är avstängd för att upptäcka och korrigera pixelförsämring genom
att jämföra dem med ett förinställt referensvärde.

Hur aktiveras återställningen av
"image retention" funktionen?

Automatic Pixel Refresher —
För enkel återställning av image retention

Efter var fjärde timme av sammanlagd användning

Pixel Refresher aktiveras automatiskt när du stänger av TV:n efter att den
har använts i mer än sammanlagt fyra timmar. Om du till exempel tittade
på TV i två timmar igår och tre timmar idag (fler än fyra timmar sammanlagt), kommer Pixel Refresher att starta automatiskt,
hantera eventuella image retention
problem och nollställa användningstiden.

*Funktionen startar inte om TV:n inte är inkopplad.

Efter sammanlagt 2 000 timmars användning

Efter sammanlagt 2 000 timmars användning
(fem timmar per dag under ett år)
startas Pixel Refresher automatiskt
och körs i omkring en timme när TV:n stängs av.
Under processen kan vertikala linjer kan
synas på TV:n,
detta är helt normalt.
Funktionen åtgärdar image retention
genom att
svepa en horisontell linje vertikalt över skärmen.

Pixel Refresher körs automatiskt
beroende på skicket av TV:n
eller så kan
den köras manuellt när som helst efter behov.

Manual Pixel Refresher —
för att styra återställningen av image retention

Du kan även använda Manual Pixel Refresher
om du märker någon image retention
eller
när du får en påminnelse om att köra det efter 2 000 timmars användning.Följ dessa steg för att starta manuellt:

Tryck först länge på fjärrkontrollens inställningsknapp för att komma till menyn
[Inställning] → [Bild] → [OLED-panelinställning]
→ [Pixel Refresher]

*Observera att Pixel Refresher-funktionen stängs av om TV:n sätts på medan funktionen är aktiv.

Du kan minska risken för
"image retention"
genom att manuellt
ändra vissa inställningar på TV:n.

Ställa in Eco-läge

Om du tittar på samma innehåll under lång tid, sätt skärmen i Eco-läge
och sätt ljusstyrkan i bildlägesinställningarna på en låg nivå.

Ljusstyrkeinställningar för symboler

Gå till OLED-panelinställningar i bildmenyn och ställ in ljusstyrkan för
symboler på hög.

Inställningar för menyvisning

Undvik att andra enheters inställningsmenyer visas under längre tid på
skärmen genom att följa anvisningen
för att stänga av inställningsmenyn
i den anslutna enhetens manual

Bildförhållandeinställningar

Om en svart bakgrund (letterbox) till vänster/höger
eller upptill/nedtill visas när du tittar på TV:n
är det rekommenderat att justera
innehållet till skärmen genom att göra följande inställningar:
[Bild] → [Ställa in bildförhållande] →
[Bildförhållande] → [Vertikal zoom] eller [Vertikal och horisontell zoom]