Vybrané ocenenie

'Najlepší z najlepších na CES 2017'

'Najlepší z najlepších
na CES 2017'

Najlepší z najlepších na CES 2017 Najlepší z najlepších na CES 2017

Kráľ TVna veľtrhu Value Electronics. Objavte výsledok nášho testu

Kráľ TV na veľtrhu Value Electronics. Kráľ TV na veľtrhu Value Electronics.

Ocenenie

Engadget, 7. január © 2017 AOL Inc.. Všetky práva vyhradené. Ocenenie CES Innovation Awards vychádza z popisu prihlasovateľov, ktorý bol hodnotiteľom predložený.
* The Consumer Technology Association™ neoverila presnosť žiadnej prihlášky alebo tvrdenia a dané zariadenie, ktoré dostalo cenu, ani nepodrobila testom.
© 2017 Ziff Davis, LLC. Všetky práva vyhradené.

URL COPY

zavrieť okno