32UK550-B

Knižnica nápovedy

Téma

 • Document Contents
  Riešenie problémov
  Únik vody z práčky
  Ak pozorujete únik vody z práčky, vždy, prosím, skontrolujte:1. Ak je voda na ľavej strane – príčinou býva nedotiahnuté viečko filtra počistení práčky .2. Ak je voda na pravej strane – príčinou býva vytekanie vody z priestoruzásuvky – to je...
 • Video Contents
  Používanie
  Ultrawide monitor: 4-rozdelenie obrazu - Nastavenia a prehľad
 • Video Contents
  Používanie
  Ultrawide Monitor: Nastavenie Dual Controller - Nastavenie monitoru
 • Document Contents
  Používanie
  Nastavenie zvuku v LG G4?
  Nastavenie zvuku v LG G4 Základy o funkcii Manage alerts, notifications, and vibration from the soundsettings screen. V nastaveniach zvuku je možné nastaviť upozornenia,notifikácie, a vibrácie. Pre prístup k nastaveniam zvuku: z domovskej o...
 • Document Contents
  Používanie
  Aktualizácia systému bezdrôtovo (FOTA)
  Aktualizácia systému bezdrôtovo (FOTA) ■ Pokiaľ evidujete softvérovú závadu (zoznam symptómov nizšie),vykonajte aktualizáciu systému na jeho poslednú verziu cez FOTA. - Probém s prijímaním/zasielaním správ - Komplikácie pri zmene profilom, ...
 • Document Contents
  Používanie
  Pripojenie Bluetooth slúchadiel k mobilu
  Pripojenie Bluetooth slúchadiel k mobilu Ako spárovať Bluetooth Slúchadlá s mobilným telefónom.1. Nastavte Bluetooth sluchádlá do párovacieho módu. a. Nájdite tlačidlo pre zapnutie, ale zatiaľ ho nepoužívajte. b. Priložte sluchádlo k uchu, ...
Zobraziť viac