Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Aplikáciu nie je možné nainštalovať

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 02/11/2012

Pri inštalácii aplikácie sa vypne napájanie?

 

■ Prevezmite si aplikáciu znovu a inštaláciu opakujte.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500