Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[LG webOS TV] Použitie funkcie: Ovládanie hlasom

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 30/07/2015

[LG webOS TV] Použitie funkcie: Ovládanie hlasom

 

function Čo je funkcia: ovládanie hlasom

 

            Ovládanie hlasom Vám umožňuje vyhľadávať progamy, obsah, a spustiť množstvo funkcií LG webOS pomocou hlasu.

 

 

how to use  Ako použiť ovládanie hlasom

 

             1. Stlačte voice mate tlačidlo na Magickom ovládači.

             2. Vyslovte pokyn, ktorý chcete vykonať. V pravom dolnom rohu  obrazovky sa zobrazí okno Ovládanie hlasom a informácia,  ktorú

                 ste vyslovili, viz obrázok nižšie.
                 Text,  ktorý ste vyslovili, sa zobrazí na obrazovke a spustí funkciu  ovládanie hlasom.

 

                 voice

                 voice matepoint

 

             3. Ak televízor rozoznal Vami vyslovený príkaz, zobrazí na obrazovke zoznam funkcií patriacich Vášmu príkazu.

                 Teraz zvoľte zo zoznamu Vami hľadanú funkciu, alebo stlačte znova mic tlačidlo  na Magickom ovládači.


 

                 voice

 

             ● Táto funkcia je však dostupná len v niektorých vybraných krajinách.

             ● Ak chcete využívať funkciu Ovládanie hlasom, je nutné nastaviť jazyk funkcie Ovládanie hlasom.

 

 

             Funkcie a príkazy pre Ovládanie hlasom

             Pomocou funkcie Ovládanie hlasom môžete ovládať mnoho vlastností Vašej TV.

 

               Sledovanie TV

               Nahrávať programy, alebo prepínať medzi nimi a ovládať taktiež hlasitosť.

               Napr.  "Volume up/down." / "Go to programme OOO(Number)." / "Go to OOO(Programme name)."

 

               Nastavenia

               Prepínanie  vstupného signálu do  TV a volinie zariadení pripojených k TV.

               Napr.  "HDMI1" / "Picture Settings" / "Sound Settings" / "Sleep Timer"/

              

               Skratky

               Hlasový prístup na vyvolanie aplikácie, ktorá je nainštalovaná v TV.

               Napr.  "TV Guide" / "Programme Info" / "YouTube" / "Device Connector"

 

               Vyhľadávanie v programoch

               [Táto funkcia je však dostupná len v niektorých vybraných krajinách.]

               Vyhľadávajte v práve vysielaných programoch a zobrazte si podrobnejšie informácie. Alebo vyslovte, na čo by ste sa chceli dívať.

               Napr. "Look up sports programmes." / "What soap operas are playing on the weekend." / "Find soap operas with OOO(Actor)."

 

               Vyhľadávanie videa

               [Táto funkcia je však dostupná len v niektorých vybraných krajinách.]

               Vyhľadávajte, alebo si nechajte odporučiť niečo z obsahu videí.

               Napr.  "Recommend something new." / "YouTube search OOO(Programme title)."

 

               Hľadanie informácií

               [Táto funkcia je však dostupná len v niektorých vybraných krajinách.]

               Vyhľadávajte predpoveď počasia a prehliadajte internet.

               Napr., "Search for OOO(Search word) on the internet." / "How's the weather in OOO(City)?"

 

                ● Dostupnosť niektorých funkcií často závisí na špecifikácii pre Vašu krajinu.

                ● Pre zobrazenie predchádzajúcich  hľadaní stlačte  down arrow tlačidlo na Magickom ovládači.

                ● Príklady textov sa môžu líšiť od vlastností TV. Pre zobrazenie Hlasového sprievodcu s daným príkladmi, stlačte

                   Koliesko (OK) behom zobrazenia  funkcie Ovládanie hlasom na obrazovke.

 

             Upozornenie pre využívanie funkcie Ovládanie hlasom

               ● Pre použitie tejto funkcie je potrebné mať nastavené internetové pripojenie, naladené programy a taktiež zvolený región. Ak nebudete mať tieto

                  funkcie nastavené,  Ovládanie hlasom môže fungovať v obmedzenom režime.

               ● V niektorých prípadoch nebude možné prepínať kanály pomocou funkcie Ovládanie hlasu, pokiaľ nebude TV pripojená k internetu.

               ● Ak je TV pripojená k internetu a chcete používať funkciu Ovládanie hlasom, je potrebné súhlasiť s Podmienkami používania pre funkciu Rozpoznanie hlasu.

               ● Jazyk funkcie Ovládanie hlasom môžete zmeniť cez  Nastavenia : home settings advanced setting ►Všebecné   Jazyk  Rozpoznanie hlasu

               ● V závislosti na krajine, môže funkcia Ovládanie hlasom fuingovať taktiež bez nastavenia regiónu a programov.

               ● Správne rozpoznanie Vášho hlasu a Vami vyslovených príkazov môže závisieť od od charakteristiky Vášho hlasu (hlasitosť, výslovnosť, intonácia a rýchlosť reči)  a taktiež na okolnom prostedí (okolitý hluk a hlasitosť TV).

               ● Pre vylepšenie presnosti rozpoznania hlasu je potrebné hovoriť čisto a dostatočne nahlas, je však potrebné udržať minimálnu vzdialenosť 10cm od mikrofónu diaľkového ovládača.

               ● Ak Váš hlas nebude rozpoznaný správne, funkcia nemusí rozpoznať Vami zamýšľaný pokyn.

               ●  Ak používate funkciu Ovládanie hlasom na Magickom ovládači pri pripojení set-top boxu k LG TV s webOS, odporúčame zamieriť Magickým ovládačom smerom k STB po tom, čo Váš hlas bol rozpoznaný. 

                  

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500