Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Úspora energie (Smart TV)

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 28/08/2015

 

Úspora energie (Smart TV)

 

 

Smart  è Nastavenia è Obraz è Úspora energie

 

Šetří energiu pomocou nastavenia podsvietenia obrazu.

 

Vyp.

 - Vypíná úsporu energie.

 

Minimum / Stredné / Maximum

 

 - Redukuje podsvietenie obrazu pre úsporu energie.

 

Vypnout obrazovku

 - Bude vypnutá len obrazovka. Stlačením tlačítka na ovládaci opäť obrazovku zapnete.

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500