Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Nastavenie času (Smart)

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/08/2015
 
Nastavenie času (Smart)
 
 
Režim spánku
 

Smart  èNastavenia è Čas è režim spánku

 

Automaticky vypne televizor po určitej dobe.

Pre zrušenie režimu spánok vyberte možnosť Vypnúť.

.

 

 

Nastavenie aktuálneho času

 

Smart  è Nastavenia è Čas è Aktuálny čas

 

Môžete skontrolovať a zmeniť hodiny pri sledovaní televízie.

 

Automatické nastavenia

  - TV čas je automaticky nastavený digitálnym časom poskytovaným vysielaními stanicami.

 

Ručné nastavenie

 - V prípade, že čas, ktorý bol nastavený automaticky je nesprávny, môže užívateľ ručne zmeniť dátum a čas.

 

 

TV sa vypne alebo zapne automaticky

 

Smart  è Nastavenia è Čas è Čas vypnutia / zapnutia

 

 

Pokiaľ nechcete robiť nastavenia času, vypnutie / zapnutie, vyberte možnosť Vypnúť. Ak chcete použiť zapnutie / vypnutie času správne, nastavte aktuálny čas.

 

Ak je funkcia čas zapnutá, televízor sa automaticky vypne o 120 minút, pokiaľ nestlačíte tlačidlo behom tejto doby.
Prosím vypnite funkciu vypnutia času, pokiaľ nechcete aby sa automaticky vypol.
Napriek tomu že je nastavený na zapnúť sa automaticky vypne, pokiaľ sa žiadne tlačidlo nestlačí počas doby 120 minút.
Nastavte automatické vypnutie funkcie v položke "Vypnúť" pokiaľ nechcete, aby sa automaticky vypínal. 

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500