Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Registrácia magického diaľkového ovládača

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/08/2015
Registrácia magického diaľkového ovládača
 
 
Registrácia magického dálkového ovladača.
Ovládač je potrebné  zaregistrovať, aby se mohol používať.
 
Pred zaregistrováním aktivního magického ovladača postupujte následovne:
1. Zapnite televíziu a držte ROLLER po dobu 10 sekúnd.
2. Ovladáč bude automaticky zaregistrovaný a zobrazí sa správa: Registrácia bola dokončená.

Pokiaľ sa Vám nepodarí zaregistrovať magický diaľkový ovládač, vypnite a zapnite televíziu. Registráciu skúste zopakovať.
Re-registrácia magického ovladače
1. Stlačte   SMART tlačido a tlačidlo Zpět po dobu 5 sekund.
2. Ak chcete ovládač opäť zaregistrovať, stlačte ROLLER (OK).
Diaľkový ovládač sa inicializuje pokiaľ stlačíte naraz tlačidlo   SMART a tlačidlo Späť po dobu 5 sekúnd sa bude ovládač
inicializovať a znovu sa zaregistruje.
 
 
 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500