Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Nastavenie zvuku Smart Sound (Automatické, Hlasitosť) (SMART)

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 31/08/2015

 

Nastavenie zvuku Smart Sound (Automatické, Hlasitost) (SMART)

 

 

Smart  è Nastavenia è Zvuk è Režim Smart sound

 

Môžete robiť rôzne nastavenia zvuku.

 

Automatické nastavenie zvuku

   - Ak je funkcia zapnutá, hlasitosť sa automaticky nastaví na každom kanále, čo umožňuje užívateľovi pohodlné vychutnávanie zvuku.

 

Nastavenie hlasitosti

   - Užívateľ môže počuť rozdiel hlasitosti ak je príliš vysoká alebo nízka, pri používaní jednotlivých režimov.

     Táto funkcia nastavuje odpovedajúcu hlasitosť pre deň a noc.

.

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500