Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Nastavenie hlasitosti Obrazovka / Sound Sync (smart)

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 31/08/2015

 

Nastavenie hlasitosti Obrazovka / Sound Sync (smart)

 

 

Smart  è Nastavenia è Hlasitosť è Obrazovka / Ovládanie zvuku sync

 

Keď nezodpovená synchronizácia obrazu a zvuku, užívateľ môže synchronizáciu nastaviť priamo.
Užívateľ môže nastaviť synchronizáciu videa a zvukového výstupu (TV reproduktoru alebo SPDIF), pri prepínaní obrazu zapnete funkciu synchronizácia zvuku.

 

 

Reproduktor TV

- Nastavenie synchronizácie zvuku, ktorý je výstupom z interného reproduktoru televízie. Rýchly zvukový výstup

  pri pohybe smerom k-, Pomalý zvukový výstup pri pohybe smerom k +.

 

Externy reproduktor

 - Ovládanie zvuku synchronizácie z externych reproduktorov ako je LG audio zariadenia alebo slúchadla alebo externe reproduktory, ktoré sú pripojené k digitálnemu audio výstupu.  Optický vstup má prednosť pred ostatnými vstupmi na prenos zvuku. Optický digitálny výstup musí byť nastavený, aby LG autio zariadenia prenášali zvuk.

 

Bypass

 - Synchronizácia video signálu a zvuku z externeho zariadenia bez meškania zvuku. V závislosti na čase je nutné si uvedomiť, že zvuk z videa do televize môže ísť v predstihu.

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500