Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Nastavenie videa, režim video a ďalšie nastavenia (SMART)

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 31/08/2015

 

Nastavenie videa, režim video a ďalšie nastavenia (SMART)

 

 

Smart  è Nastavenia è Obrazè Režim obrazu è Ďalšie nastavenia

 

Podrobnosti pre nastavenia videa

 

 

Odstránenie šumu

  - Odstráni šum v obraze.

 

Odstránenie šumu vo formátu MPEG

  - Odstráni šum spôsobeného pri vytváraní digitálneho video signálu.

 

Black label

  - Použitie čiernej  (Black Label) z obrazovky, revidujeme jas a kontrast obrazovky, aby byla stále čierna.

 

Real cinema

   - Udržanie najlepšej kvality obrazovky pri sledovaní filmu.

 

Dazzle prevention (zabránenie odlesku)

  - [Použiteľné len u vybraných modeloch] Nastavenie jasu obrazovky, aby se zabránilo odleskom.

 

Zabránenie odrazivosti filmu

  - [Použiteľné len u vybraných modeloch] Zníži spotrebu energie upravením jasu podľa pohybu na obrazovke. Nefunguje v 3D videu.

 

Nastavenie je možné zmeniť v závislosti na vstupnom signáli, režim Video atd.

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500