Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

TV nie je možné pripojiť na PC s Windows 7 cez Screen Share

  • Iné
  • Pripojenie externých zariadení
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 02/09/2015

Symptóm


 - TV nie je možné pripojiť na PC s Windows 7 cez Screen Share

 

 


Možné riešenia

 

  1. Skontrolujte, či Vaša TV má operačný systém web OS 1.0.2014.

 

  2. Stlačte ikonu domčeku   menu na diaľkovom ovládači.

        remote control

 

  3. Prejdite na Nastavenia  setting v pravom hornom horu.

    setting

 

  4. Zvoľte položku Sieť.

    Select network

 

  5. Skontrolujte dĺžku názvu Vašej TV. Skúste tento názov zmeniť.

 *(Názov nesmie byť dlhší než 30 znakov aj s medzerami).


    Check TV name exceeds 31bytes.

 

 

■ Zmena názvu TV

 

  1. Zmeňte názov Vašej TV pomocou virtiuálnej klávesnice na obrazovke.

    Edit TV name to be under 30 bytes.

 

  2. Po zmene názvu skúste pripojiť Váš PC k TV znovu.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500