Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] TV nedokončí aktualizaciu firmwaru

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 03/09/2015

 

TV nedokončí aktualizáciu firmwaru

 

 

Niektoré aktualizácie softwaru vyžadujú sťahovanie veľkých súborov, ktoré môžu trvať dlhšie.

Stavový riadok ukazuje dokončené sťahovanie.

Pokiaľ sa sťahovanie zdá príliš dlhé, bez toho aby sa zmenilo postavenie, sťahovanie mohlo.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov k obnoveniu aktualizácie softwaru.

 

1. Odpojte napájecí kabel TV.

 

2. Počkajte 30 sekúnd pred zapojením napájacieho káblu a znovu zapnite televíziu.

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500