Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] LG TV sa zapíná a vypíná v časových intervaloch

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 03/09/2015

 

LG TV sa zapíná a vypíná v časových intervaloch

 

 

TV, ktorá sa zapne a vypne v určitých časových intervaloch má obvykle nastavený časovač.
1. Pri TV s odnímateľným napájacím káblom skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený do zadnej časti televízie.
2. Skontrolujte, či napájací kábel televízie je správne zapojený do zásuvky alebo predlžovacieho káblu.
3. V možnostich ponuky ČAS je možné zvoliť automatické zapnutie alebo vypnutie.

    Ak chcete skontrolovať či je nastavený časovač, stlačte tlačidlo SMART na diaľkovom ovládači. 

    Vyberte Nastavenia > Čas a stlačte ROLLER alebo tlačitko OK.

 

Doba vypnutia - Zapnutá televízia sa vypne po uplynutí nastavenej doby každý deň.Skontrolujte, či je nastavená doba vypnutia.  

On Time - Pokiaľ bol nastavený na časovač, alebo bola televízia neaktívna (neboli stlačené žiadne tlačidlá) po dobu 2 hodín, televízia sa automaticky vypnte, aby šetrila energiu. Skontrolujte, či nebol zapnutý časovač vypnutia.

Režim spánku - Televizor sa vypne po uplynutí stanovenej doby. Skontrolujte, či bol nastavený časovač vypnutia.

Poznámka: Pokiaľ je televízia zapnutá tak nastavte čas Zapnúť na Vypnúť.


4. Pokiaľ sa v náväznosti na vyššie uvedené kroky problém nevyrieši, resetujte televíziu vytiahnutím zo zásuvky alebo predlžovacieho káblu.

5. Počkejte 30 sekúnd pred pripojením TV do siete.


6. Zapnite televíziu. Pokiaľ sa televízia i naďalej občas zapne a vypne, obrádte sa na servisné stredisko.

 

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500