Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Televizor se náhle vypne

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 03/09/2015

1. Príznak

  1) TV se náhle vypne
  2) Televizor se automaticky vypíná

 

2. Zkontrolujte

  1) Platný Model
   22LB450B-ZB, 22LB450U-ZB, 22LB457B-ZF, 22LB457U-ZF
   24LB450B-ZB, 24LB450U-ZB, 24LB457B-ZF, 24LB457U-ZF
   28LB450B-ZB, 28LB450U-ZB, 28LB457B-ZF, 28LB457U-ZF

 

 2) Platí pre krajiny

    Rakousko, Belgie, Česká republika, Estonsko, Francie, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Nizozemsko,
    Polsko, Rumunsko, Slovensko, Švýcarsko, Turecko, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko,
    Německo, Maďarsko, Itálie, Litva, Norsko, Portugalsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Lucembursko,
    Velká Británie, Slovinsko

 

 

3. Sprievodca

  1) zmena "ČAS": "4 hodiny" na "vypnúť"

  2) Nastvenie - Postup: Stlačte "Nastavenia", vyberte  → ČAS → Automaticky do pohotovostného režimu → VYPNÚŤSpätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500