Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Pripojenie antény alebo káblu

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 04/09/2015

 

Pripojenie antény alebo káblu

 

 

Keď chcete sledovať terestriálne (analogové, digitálne) alebo káblové vysielanie.

 

Pripojte antenny kábel na port Antenna/Cable pre sledovanie programov pomocou vonkajšej/ izbovej antény.

 

 

 

 

 

 - Pri pripojovaní neohýbajte medenný drát koaxiálneho káblu (75 Ω).  
 - Pred zapojením do siete (ako prevenciu proti poškodeniu) najskôr pripojte dané zariadenia do TV. 
 - Pokiaľ pripojujete k anténe viacej ako dve TV, použite pre pripojenie prevodník signálu. 
 - Pokiaľ s inštaláciou antény máte obtiaže, konzultujte so s odborným servisom alebo predajcom.
 
 
 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500