Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Káblové chyby pripojenia

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 08/09/2015

LG TV Káblové chyby pripojenia

Keď nefunguje prístup na internet zo Smart TV, môže to byť z rôznych dôvodov, napríklad:

Strata energie pre televízny alebo domáci sieťový hardvér.
Hlavné sieťové zariadenia nefungujú.
Problémy so zariadením alebo širokopásmovým pripojením od poskytovateľa služieb internetu.
Pred pokračovaním potvrďte, že sila bola obnovená po výpadku prúdu.

 

Riešenie problémov s káblovým pripojením

V prípade výpadku napájania najskôr potvrďte že sila bola obnovená.
Ďalej sa uistite, že televízor je možné zapnúť normálne. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:


1. Skontrolujte, či domáce sieťové zariadenia sú pevne pripojené k zdroju internetu a do televízora.

2. Po výpadku napájania  by sa mali všetky sieťové zariadenia resetovať.

Pozri časť o resetovaní routeru / modemu.

3. Po resetovaní sieťového  zariadenia uvidíte vidieť signál od poskytovateľa internetových služieb.

Skontrolujte stav siete na potvrdenie prístupu.

4. Stlačte SMART tlačidlo na diaľkovom ovládači.

Vyberte Nastavenia> Sieť> Stav siete, potom stlačte ROLLER alebo ENTER.

Tým sa automaticky spustí test stavu siete.

.

 

5. Overte výsledky stavu siete ktorý je uvedený nižšie.

6. červená značka označuje žiadne spojenie s bránou, DNS, alebo internetu.
Obnovte sieťové zariadenie znova. Pozri časť o resetovanie routeru / modemu.

7. Po resetovaní zariadenia siete spustite znova test stavu siete a skontrolujte pripojenie.
Ak nie je k dispozícii pripojenie k internetu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500