Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Nastavenie obrazu, Režim Obrazu a Pokročilé nastavenia (smart)

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 17/09/2015

 

Nastavenie obrazu, Režim Obrazu a Pokročilé nastavenia (Smart)

 

 

Smart  è Nastavenia è Obraz è Režim obrazu è Pokročilé nastavení

 

Vyberte jednu z prednastavených nastavení obrazu alebo si prispôsobte možnosti v každom režime. Zvoľte najprv režim obrazu.

 

Dynamický kontrast

- Nastavenie kontrastu na optimálnu úroveň podľa jasu obrazu.

 

Dynamické farvy

- Upravuje farby pre väčšiu prirodzenosť farieb.

 

Preferované farva

- Color Skin: Farba kože,  spektrum farieb môže byť samostatne nastavené na výber farby kože, ako je definované užívateľom.
- Grass Farba: Prírodné farebné spektrum (lúky, kopce, atď.) Je možné nastaviť samostatne.
- Sky Color: Farba oblohy je nastavená samostatne.

Super rozlíšenie

- Poskytuje krištáľovo čistý obraz tým, že zlepší detaily v oblastiach, kde je obraz rozmazaný a nejasný.

 

Gamma

- Nastaví gradačné krivky v závislosti na výstupe obrazového signálu vo vzťahu k vstupnému signálu.

 

Farevná škála farieb

- Nastaví rozsah farieb

 

Vylepšenie ostrosti  hran

- Skontrolujte okraje záberu,  budú jasnejšie a ostrejšie.

 

xvYCC

- Nastavenie pre bohatšie farby. [Možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu.]

 

Farevný filter

- Filter oblasti určí farbu z RGB farieb pre presné nastavenie farieb a hustoty.

 

Vzor

- Zobrazuje vzory nastavenia pre odborníkov.

 

Vyváženie bielej

- Úprava celkovej farby obrazu. Úprava vzorov a rozšírené nastavenia k dispozícii pre nastavenie odborných možností.

 

Color Calibration

- Pre odborné použitie s testovacími vzormi. Oblasti šiestich farieb (červená, zelená, modrá, modro zelená, purpurová a žltá) môžu
byť vybrané pre nastavenie bez ovplyvnenia iných farieb. Kalibrácia farieb môže byť obtiažna pre rozpoznanie so všeobecnými obrazmi.

 

Nastavenia sa môže líšiť v závislosti od vstupného signálu a režimu zobrazenia

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500