Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Samostatné riešenie problémov

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 08/09/2015

 

Samostatné riešenie problémov

 

 

1. TV nejde zapnúť

 

     - Skontrolujte, či je napájací kábel pripojený k televízii a do zásuvky.
     - Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený správne do zásuvky a či je zásuvka pod napätím.

 

2. Diaľkové ovládanie nefunguje

 

    - Nastavte diaľkový ovládač stlačením kolieska alebo tlačidla.
    - Ujistěta sa, že nie sú medzi diaľkovým ovládaním a televízorom žiadne prekážky.
    - Skontrolujte, či sú batérie správne vložené.
    - Batérie sú vybité. Vymeňte ich za nové.

 

3. Napájenie sa automaticky vypne.

 

     - Postup: Smart, Home> menu nastavenia> čas> časovač vypnutia. Skontrolujte, či nie je nastavené vypnutie TV.
     - Skontrolujte, či je zobrazený obraz a funkčnosť extérneho zariadenia.
      Výrobok je vybavený automatickou funkciou vypnutia.
      (Funkcia automatického vypnutia - ak nie je žiadny signál alebo nestlačíte žiadne tlačidlo, televízor sa
       automaticky vypne po 15 minútach).

 

4. Bezpečnostné pokyny pre televízory používané po dlhšej čas.

 

    Nič sa nezobrazí, aj keď je televízor zapnutý.
    • Je cítiť zápach spáleniny alebo dym.
    • Ak sa dostane dovnútra voda alebo nečistoty.
    • Obraz je orezaný.
    • Často vycháddzajú z vnútra podivné zvuky.
    • Obraz alebo zvuk je stále zapnutý, aj keď je televízor vypnutý.
    • Existujú ďalšie problémy alebo chyby.
  Ak sa prejavujú príznaky uvedené vyššie, prestaňte používať výrobok.

    - Pre Vašu bezpečnosť vypnite a odpojte spotrebič.
    - Kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko.
    - Nesnažte sa výrobok sami opraviť.
 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500