Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[LG webOS TV] Môžem vidieť, užívateľskú príručku v mojej televízií?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 05/12/2015

[LG webOS TV] Môžem vidieť, užívateľskú príručku v mojej televízií?

 

function Užívateľská príručka

 

      Pre informácie o každej funkcií LG webOS TV, slúži Užívateľská príručka, ktorú nájdete v TV.  
             Stlačte
 qestion mark v pravom hornom rohu uvidíte Užívateľskú príručku a v nej stručné pokyny pre používanie.  


             Farba textu v tejto užívateľskej príručke sa používa pre označenie:

             ■ Červená: názvy tlačidieľ diaľkového ovládania.  

             ■ Žltá: tlačidlá a text, ktoré sa zobrazia na obrazovke televízoru.

             ■ Zelená: vnútorné odkazy a mená vstupných TV konektorov.

 

             ● Obrázky a informácie v Uživateľskej príručke sa môžu líšiť v závislosti na modele a užívateľskom prostredí.  

             Špecifikácie produktu môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia za účelom zlepšiť funkcie výrobku.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500