Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako nastaviť, alebo upraviť video výstup, keď hraje len zvuk bez obrazu pri prehrávaní video súborov?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 12/12/2015

Ako nastaviť, alebo upraviť video výstup, keď hraje len zvuk bez obrazu pri prehrávaní video súborov?  

 

 

 

 

<strong> </strong>

Symptom Príznak

 

           1. Prázdna obrazovka, keď je prehrávaný videosúbor.

 

 

 

<span style="color: black; font-family: 돋움; font-size: 11pt; font-weight: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-text-raise: 0%; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"></span>

Cause Príčina

 

           1. Je to dáno nastavením video přehrávač programu.

  

 

 

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: 돋움; font-size: 10.5pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"></span>

How to fix Nastavenie

 

           1. Spustite program pre prehrávanie videa a kliknite pravým tlačidlom myši na položku Nastavenie.

 

              2. Vyberte Video, a zmeňte výstup z [Overlay Mixer] na [VMR9 režím zobrazenia v okne].

                  Uistite sa, že zmena bola prevedená.

<strong></strong>

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500