Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Plánované nahrávanie na TV s operačným systémom Netcast

 • Iné
 • Iné
 • Používanie
 • Televízory
 • Naposledy aktualizované 01/06/2016

Plánované nahrávanie na TV s operačným systémom Netcast Plánované nahrávanie


 →  ( Progress bar - zobrazuje priebeh ) → Schedule ( Naplánovať )

 • Táto funkcia umožňuje nastaviť dátum a čas nahrávánia programu, ktorý chcete sledovať.
 • Použite port DVR USB pre nahrávánie na externé úložné zatiadenie HDD.
 • Uvedený obrázok sa môže od vašeho televízoru líšiť.


 • Funkciu Schedule ( Naplánovať ) môžete spustiť z ponuky  → Time Machine →Schedule ( Naplánovať )


Sprievodca TV

 • Môžete vybrať program, ktorý chcete nahrávať.Plánovač nahrávania

 • Môžete vybrať dátum, čas a kanál, naplánovať dobu sledovania alebo nahrávanie.


 • Ak nie je k dispozícií Sprievodca kanálov, zobrazí sa len ponuka Plánovač nahrávania.  
 • Dĺžka naplánovaného nahrávania musí byť minimálne 2 minúty.


Kontrola alebo úprava zoznamu časových plánov

 ( Progress bar - zobrazuje priebeh) → Schedule List ( Zoznam úloh )

 • Táto funkcia slúží ku kontrole, úprave alebo odstránenie naplánovaného sledovania alebo nahrávania.
 • Do položky Schedule list ( Zoznam úloh ) je možné pridať až 30 programov.
 • Položku Schedule List ( Zoznam úloh ) môžete spustiť z ponuky   → Time Machine → Schedule list ( Zoznam úloh ).


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500