Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Funkcia okamžitého nahrávania na TV s operačným systémom NetCast

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 23/06/2016

Funkcia okamžitého nahrávania na TV s operačným systémom NetCast Používanie funkcie okamžitého nahrávania


- 123 → Záznam


- Nákres sa môže líšiť odšho modelu
1)Okamžité nahrávanie - nahrávanie od práve sledovanej scény
2) Zobrazenie ukazovateľa priebehu nahrávania
• Keď prebieha nahrávanie, tlačidlo "Záznam" sa zmení na tlačidlo "Zastaviť nahrávanie".
• Okamžité nahrávanie môžete tiež spustiť tlačidlom "Záznam", v okne "Informácie".
• Podporované sú až 3 hodiny rýchleho nahrávania. Ak chcete zmeniť čas ukončenia nahrávania, stlačte tlačidlo "Zastaviť nahrávanie" a nastavte
  "Upraviť čas" ukončenie nahrávania. U možnosti "Upraviť čas ukončenia nahrávania" je možné nastaviť až 5 hodín.
• Použite port DVR USB pri nahrávaní na externé úložné zariadenie USB.
• Čas nahrávania sa môže meniť v závislosti od kapacity úložného zariadenia USB.
• Keď v priebehu nahrávania stlačíte tlačidlo OK, zobrazia sa v pravom hornom rohu obrazovky informácie o nahrávaní.
• Ak televízor nútene vypnete počas nahrávania, nemusí sa program uložiť. V ideálnom prípade by ste mali pred vypnutím televízora nahrávanie zastaviť a skontrolovať, či bol program nahraný.
• V priebehu nahrávania nemusia byť dostupné niektoré funkcie.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500