Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Zariadenie za chodu vydáva hluk.

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/06/2016

Zariadenie za chodu vydáva hluk.


Symptóm

Klepavý zvuk Riešenie

- Klepavý zvuk: jedná sa o bežný zvuk vďaka teplotnej deformácii výrobku, vzhľadom k teplote a vlhkosti. Deje sa aj pri výrobkoch ako sú auta, nábytok z umelej hmoty,...

- Elektrický šum: Šum je tvorený v okruhu, kde prúd prúdi pri chode výrobku. Hladina hluku se môže líšiť pri rôznych výrobkoch.

※ Hluk nemá vplyv na výkon a spoľahlivosť výrobku. Všetko je v súlade s prísnymi normami pre výrobu a výrobok môže vytvárať určitú hladinu hluku.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500