Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako pripojiť slúchadlá k TV?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 15/07/2016

Ako pripojiť slúchadlá k TV?


Symptóm

Počúvanie zvuku z TV pripojenými slúchadlami k TV.Riešenie

Ne - Smart TV

1. Skontrolujte, či je prítomný 3,5mm stereo zvukový výstup na výrobku. Ak daný model TV nedisponujeme analogovým zvukovým výstupom, nebude možné slúchadlá použiť.


Pripojenie slúchadiel

- Voľba ponuky Zvuku je pri použití slúchadiel nedostupná.

- Pri zmene AV režimu s pripojenými slúchadlami sa zmena prejavuje na videu, nie na zvuku.

- Optický digitálny audio výstup nie je k dispozícii, ak sú pripojené slúchadlá.

- Maximálny audio výstup do slúchadiel je 0,6mW - 1,3 mW.

- Slúchadlový konektor je o veľkosti 0,35cm.

Upozornenie: Používaním slúchadiel na najvyššiu úroveň hlasitosti, alebo dlhší čas, môže dôjsť k poškodeniu Vášho sluchu.


<Ak chcete nastaviť zvuk z reproduktorov TV  do slúchadiel >

1.MenuZvuk→ Výstup zvuku Slúchadlá

2.[Smart] alebo [Settings] na diaľkovom ovládači → [Zvuk] → [Výstup zvuku] → [Sluchádlá]


Niektoré modely TV automaticky zmení režim zvuku po pripojení slúchadiel.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500