Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Zvuk je príliš slabý

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 12/07/2016

Zvuk je príliš slabý.


Symptóm

Ak sa objavuje rozdiel medzi jednotlivými kanálmi aj keď je hlasitosť hore/dole, skontrolujte či je funkcia "Auto Volume" zapnutá.

- Ak používate Set-top box, Auto Volume a režím Smart Sound nie sú k dispozícii.


  Riešenie

Nie Smart televízory

Nastavte zapnutie funkcie "Auto Volume"

Nastavte Clear Voice a inteligentný zvukový režím na " vypnuté".

- Funkcia Auto Volume nastavuje úroveň hlasitosti automaticky pre každý kanál.

- Clear Voice je funkcia, ktorá robí hlas postav jasnejším.

※ Ak sa jedná o iný zvuk ako hlas, například hudba na pozadí, nastavte funkciu Clear Voice do pozície "Vypnuté".


- Ak používate režím Smart Sound, zvuk sa automaticky optimalizuje podľa obsahu a kvalita obsahu sa môže zmeniť, čo môže mať za následok rozdiel medzi jednotlivými kanálmi.

※ Táto funkcia je k dispozícii pri niektorých modeloch.


TV pred ‘11 

[Setting] → [Zvuk] → [Auto Volume] : Vypnuté

[Setting] → [Zvuk] → [Clear Voice] : Vypnuté[Home] alebo [Smart] [Setting] [Zvuk] [Režim zvuku] [Auto Volume] Zapnuté


[Home] alebo [Smart] [Setting] [Zvuk] [Clear Voice] Vypnuté


[Home] alebo [Smart] [Setting] [Zvuk] [Režim Smart Sound] Vypnuté


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span>

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500