Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Nemôžem sa pripojiť k pevnej sieti.

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 12/07/2016

Nemôžem sa pripojiť k pevnej sieti.


Symptóm

Váš pokus o pripojenie káblovej či bezdrôtovej siete zlyhal a internet nie je pripojený alebo zobrazuje chybu.

- Skontrolujte prístup routeru, ak chcete zariadenie pripojiť priamo ku smerovaču pomocou káblovej siete LAN.

- Skontrolujte dostupnosť terminálu, ak sa chcete pripojiť prostredníctvom konektoru LAN v stene.

- Pre bezdrôtové siete ( Wi-Fi ) skontrolujte, či je heslo platné a správne zadané.

- Ak je ukazovateľ signálu na hodnote dvoch dielikov alebo menej:

Umiestnite router čo najbližšie k televízoru.

Vypnite a zapnite televízor aj router, pre opakovanie pripojenia.

Nainštalujte smerovač do úrovne televízoru, nie na podlahu.

V prípade, že budete musieť umiestniť smerovač a televízor do oddelených miestností, umiestnite router k dverám.

Bezdrôtová anténa se nesmie vzájomne prekrývať.


 Řešení

Nie Smart TV

[Home] alebo [Smart] [Nastavenia] [Sieť] [Stav siete]

※ Pre pripojenie k bezdrôtovej sieti, skontrolujte silu signálu smerovača na pravej strane.


 


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500